Wie zijn de Ondernemende Fysiotherapeuten

Welkom bij Ondernemende Fysiotherapeuten Gorinchem en omstreken.
De ondernemende  Fysiotherapeuten,  een organisatie i.o. , samenwerkingsverband van eerstelijns vrijgevestigde fysiotherapeuten in de regio Gorinchem, Regio Leerdam, Regio Land van Altena, Regio Hardinxveld Giessendam, Regio Alblasserwaard Oost en de 2e lijns fysiotherapeuten van Gorinchem / Leerdam.  De gebieden omvatten een weerspiegeling van de huisartsen van de BV ondernemende huisartsen.

De organisatie  wil staan voor kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en uniforme fysiotherapeutische zorg, in het bijzonder  voor chronisch zieken en ouderen. Daarnaast zal de organisatie zich gaan richten op preventie van chronische aandoeningen en de gevolgen daarvan.

Middels deze website zullen collega fysiotherapeuten en belangstellenden geïnformeerd worden over de vorderingen van Ondernemende Fysiotherapeuten G&O.

 

Collega's kunnen reeds inschrijven

Collega's die mee willen doen aan het samenwerkingsverband ondernemende fysiotherapeuten kunnen inschrijven middels [deze link]. Voor het overzicht van het verzorgingsgebied op postcode lees verder.

 

Lees meer...

 

Verslagen van bijeenkomsten

De verslagen van de bijeenkomsten van de kartrekkersgroep Regio Gorinchem en Omstreken zijn in te zien onder de rubriek verslag van ondernemendefysiotherapeuten.nl . Om deze te kunnen zien moet u geregistreerden zijn.

--> direct naar de verslagen

 

Kartrekkersgroep

Na de startbijeenkomst van 7 juli is rond de  zomer is een kartrekkersgroep  geformeerd, die werkt onder de naam zorggroepgorkum.  De groep is nu bij elkaar geweest en zal een basis gaan vormen voor het samenwerkingsverband Gorkum en omstreken. In deze eerste fase zal de structuur (rechtsvorm) van zorggroepgorkum worden vastgelegd. Veel zal worden teruggekoppeld met de leden die werkzaam zijn in het gebied. De informatie daarover verschijnt op de site  www.ondernemendefysiotherapeuten.nl . Men moet zich daarvoor wel registreren.   De geografische spreiding van de vertegenwoordigers in de groep is niet optimaal in die zin dat er geen vertegenwoordiging is in de kartrekkersgroep van collega’s uit het land van Altena en Hardinxveld- Giessendam. Speciaal aan die collegas verzoeken we nog zich te melden en mee te denken aan dit project.

 

Lees meer...

 

Functionele bekostiging is dé nieuwe uitdaging

 

Deze week viel bij fysiotherapeuten in het TRIAS-gebied een uitnodiging van TREND op deurmat over de functionele bekostiging. Trend Facilitaire Dienstverlening wil u graag laten zien welke mooie initiatieven er zijn in Zuid-Holland Zuid. Voor de leden, die de bijeenkomst op 7 juli in Gorinchem georganiseerd door RGF Hollands Midden & Rotterdam niet hebben mee gemaakt over zorggroepen zullen verrast zijn. In het verzorgingsgebied Zuid- Holland Zuid valt immers Gorinchem en Omstreken. Als u in dit gebied uw praktijk heeft, staat er wederom weer wat te gebeuren.

Ik kan mij voorstellen dat u het idee heeft, “heb ik wat gemist en waar zijn we in beland”.

Lees meer...

 

Samenwerken

Samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling en ook tussen fysiotherapeuten en andere zorgverleners wordt steeds belangrijker.
Vanaf 2010 wordt voor de behandeling van patiënten met een chronische aandoening een aanvullende manier van financieren ingevoerd: Integrale bekostiging (tot voor kort "functionele bekostiging" genoemd). Bij integrale bekostiging wordt uitgegaan van de zorgvraag van de patiënt. Het is niet van belang wie de zorg aan de patiënt levert. Doel is om de samenhang en kwaliteit van zorg te verbeteren. Per 1 januari 2010 zal deze integrale bekostiging gaan gelden voor : diabeteszorg en cardiovasculair risicomanagement. Per juli 2010 zal ook Copd toegevoegd worden.

Lees meer...

 

 


 

 
Aanmelden

Gebruikersmenu